Regulamin

Regulamin zamawiania i sprzedaży sklepu internetowego

   Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Hurtowni DJ oznacza akceptację postawnowień regulaminu.
  Sklep Internetowy działający pod adresem www.hurtowniadj.pl, prowadzony jest przez Hurtownię DJ w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej 40, tel.fax  41 361-20-20.


 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia  Kupujący otrzymuje maila zwrotnego, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi  3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz w przypadku wyboru sposobu płatności „przelew” towar jest wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe.

6. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier,

- przelewem bankowym na konto sklepu.

7. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Apaczka lub Poczty Polskiej

8. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy kupujący jest płatnikiem podatku VAT, uprasza się o przesłanie upoważnienia do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku zamówienia towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie na ten towar zostanie anulowane. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM, a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

13. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w      Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

14. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Hurtowni DJ  są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Warunki reklamacji

1.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Hurtownia DJ , ul. Chęcińska 40 , 25-020 Kielce w ciągu 3 dni.

2.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

3.Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można pobrać w internecie. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.

4.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru na rachunek wskazany  przez  kupującego lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

5.Różnice wynikające z  indywidualnych  ustawień  komputera  Klienta  (KOLOR, PROPORCJE itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.